Global fragt & retur

Login 

Leasingaftale

Du får din egen leasingaftale med de rigtige leverings- og tilbageleveringsdatoer sammen med din bekræftelsesmail, når du har tegnet abonnement hos Better World Fashion. Brugsaftalen beskriver lidt tørt og advokatagtigt aftalen imellem os og dig.

Husk at tjekke, om den aftale du modtager sammen med din ordrebekræftelse er i overensstemmelse med det, du har bestilt på www.betterworldfashion.dk

Brugsaftale imellem

Os 
Better World Fashion ApS A/S CVR-no/VAT ID: 36559489 
CO/ Jysk Telemarketing A/S, Kristinevej 2
9000 Aalborg, Danmark
(Herefter kaldet BWF) 

Dig 

1. Bestillingsdato

Datoen, hvor du bestiller dit leasingabonnement i Better World Fashions webshop.

2. Abonnent af leasingaftalen

Ved at abonnere på leasing i Better World Fashions webshop, bliver du abonnent på Better World Fashions leasingaftale.

3. Leveringsdato

Leveringsdato - ifølge fragtfirmaets angivne dato.

4. Hvad du kan leje

Du kan leje én læderjakke pr. leasingabonnement.

5. Anvendelsesperiode (minimum 4 måneder)

Brugsperioden starter på leveringsdatoen (se punkt 3). Fra datoen, hvor du modtager produktet, er minimumsperioden for brug 4 måneder. Efter de første 4 måneder, som er minimumsleasingperioden, fornyes lejekontrakten hver måned - medmindre den bliver annulleret af abonnenten.

6. Varighed og opsigelse

Efter de første 4 måneder af minimumsleasingperioden bliver leasingaftalen fornyet hver måned - med mindre du annullerer aftalen inden for en måned. For at annullere aftalen skal du underrette Better World Fashion ved at sende en mail til info@betterworldfashion.dk.

7. Retur af tøjet

Når leasingperioden ophører, skal det leasede produkt sendes tilbage til Better World Fashion ApS, Heravej 50, 9210 Aalborg S, Danmark, senest 3 dage efter opsigelse af lejeperioden. Det er abonnentens pligt at forberede tøjet korrekt til forsendelse. I tvivls-tilfælde skal kunden bevise, at fragtfirmaet har modtaget returpakken inden afsendelse.

Returfragten betales af abonnenten.

8. Pris 

Den månedlige pris på leasingabonnementet er 149 kr. Du kan som minimum leje en jakke i 4 måneder. Når du tilmelder dig leasingabonnementet, bliver prisen for de første 4 måneder trukket. Dette beløb er 596 kr. Efter de første 4 måneder trækker vi månedligt 149 kr. - medmindre du annullerer aftalen inden for en måned.

9. Betalinger

De månedlige betalinger trækkes fra dit registrerede kreditkort, og gennemføres som en automatisk kreditkort betaling.

9.1 Ændring af kreditkortoplysninger

Hvis du skal ændre kreditkortoplysninger, skal du kontakte Better World Fashion via info@betterworldfashion.dk.

10. Ret til annullering 

Abonnenten har ret til at træde tilbage fra brugeraftalen inden for 14 dage, når produktet er leveret. Efter disse 14 dage, kan aftalen kun opsiges efter den 4 måneders minimumsleasingperiode. 

For at gøre brug af afbestillingsretten, er abonnenten forpligtet til at meddele Better World Fashion, beslutningen om at annullere aftalen, i en entydig erklæring (via e-mail eller brev). Abonnenten kan benytte standardannulleringsformularen, men det er ikke obligatorisk. Abonnenten kan også udfylde og sende annulleringsformularen (eller enhver anden entydig meddelelse) til info@betterworldfashion.dk. Hvis abonnenten anvender denne mulighed, sender BWF en kvittering med det samme og meddeler, at den er modtaget. Ret til annullering er opfyldt, hvis abonnenten sender en besked, i forbindelse med brugen af fortrydelsesret, inden annulleringsretten er udløbet.

11. I tilfælde af annullering 

Hvis abonnenten gør brug af retten til at annullere brugeraftalen til tiden, refunderer Better World Fashion alle betalinger, der modtages fra abonnenten, imens leveringsomkostningerne er inkluderet (med den type levering der tilbydes af BWF). Betalingerne vil blive modtaget uden unødige forsinkelser, og vil under ingen omstændigheder overstige 14 dage fra den dato, hvor BWF har modtaget meddelelsen om at abonnenten annullerer aftalen. BWF gør brug af den samme betaling, som abonnenten har brugt ved den oprindelige transaktion. Abonnenten vil ikke blive pålagt gebyr i forbindelse med refunderingen. Better World Fashion kan tilbageholde refunderingen indtil tøjet er modtaget, eller indtil abonnenten har fremlagt dokumentation for, at tøjet er sendt tilbage. Abonnenten skal returnere eller levere tøjet til:

Better World Fashion ApS, Heravej 50, 9210 Aalborg S 

Tøjet skal returneres uden unødig forsinkelse senest 14 dage efter, at abonnenten har meddelt Better World Fashion, om brugen af afbestillingsretten. Fristen er opfyldt, hvis abonnenten returnerer tøjet inden de 14 dage er gået.

Hvis BWF ikke modtager tøjet, skal BWF kræve betaling af den fulde værdi af de poster, der skal betales. Hvis BWF ikke modtager enten betaling eller varer, vil disse forhold blive videregivet til den juridiske afdeling.

#mybetterworld
Better World Fashion..