Leasingaftale

Du får din egen leasingaftale med de rigtige leverings- og tilbageleveringsdatoer sammen med din bekræftelsesmail, når du har tegnet abonnement på Better World Fashion. Brugsaftalen beskriver lidt tørt og advokatagtigt aftalen med os og dig. Husk at tjekke, om den aftale du modtager sammen med din ordrebekræftelse er i overensstemmelse med det, du har bestilt på www.betterworldfashion.dk

Brugsaftale mellem

Os
Better World Fashion ApS A/S
CVR: 36559489

Anemonevej 39, 9400 Nørresundby
(Herefter kaldet BWF)

 og

Dig
Kundenummer
, Navn
, Faktureringsadresse, 
Leveringsadresse
, Telefonnummer, 
Mailadresse
(Herefter kaldet »Abonnenten«. Hver for sig kaldet »Part« og samlet kaldet »Parterne«).

1. Bestillingsdato

Den dato du bestiller varen

2. Leveringsdato

Den dag du modtager varerne

3. Tøjet

Med virkning fra leveringsdato i henhold til punkt 2 indgår parterne hermed nærværende brugsaftale om abonnentens brug af BWF produkter som specificeret i dette punkt. Brugsaftalen omfatter følgende (herefter samlet kaldet »tøjet«).

Dit abonnement hos BWF indeholder følgende:
A. 1 stk. læderjakke
BWF tager forbehold for udgåede varer. I tilfælde af, at en vare er I restlager eller udgået, vil din levering udskydes ind til der er en vare, som passer din smag.

4. Brugsperioden (3 mdr)

Brugsperioden går fra den da du modtager varen og tre måneder frem (eks 1. Maj 2017 til 1. August 2017, hvor vi modtager varen igen) (Fra den første leveringsdato til den sidste tilbageleveringsdato).

5. Levering og udskiftning/endelig returnering af tøjet

Abonnenten får i god tid besked om, hvordan forsendelser skal foregå.

6. Løbetid og opsigelse

Denne brugsaftale løber fra leveringsdato og tre måneder frem med mindre aftalen forlænges. 
Abonnenten kan opsige aftalen, en måned inden perioden udløber.

7. Pris

Månedlig ydelse DKK 189. Der er en bindingsperiode på 3 mdr., hvor den samlede pris bliver DKK 567. Herefter forlænges aftalen med 1 måned med mindre aftalen opsiges.

8. Betalinger

De månedlige betalinger bliver trukket på det tilmeldte kort og overføres via Nets som automatisk kortbetaling. Den første betaling på DKK 567. bliver trukket, når du modtager din første levering af BWF produkter, herefter betales det faste beløb hver måned helt automatisk.

9. Fortrydelsesret

Abonnenten har ret til at træde tilbage fra brugsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage fra leveringsdatoen for den første levering af tøjet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor abonnenten eller en af abonnenten angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får den første levering af tøjet i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele BWF sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (e-mail eller brev).

Abonnenten kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Medlemmet har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse til info@betterworldfashion.dk. Hvis abonnenten anvender denne mulighed, kvitterer BWF omgående på email for modtagelsen. 
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

10. Følger af fortrydelse

Hvis abonnenten rettidigt udøver fortrydelsesretten i brugsaftalen, refunderer BWF alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform BWF tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor BWF har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne aftale. BWF gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion.
Under alle omstændigheder pålægges abonnenten ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. BWF kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil BWF har modtaget tøjet retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret tøjet, alt efter hvad der er tidligst. 
Abonnenten skal returnere tøjet eller aflevere det til:
Better World Fashion ApS, Anemonvej 39, 9400 Nørresundby

Tøjet skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret BWF om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer tøjet inden udløbet af de 14 dage.